ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียดเพิ่มเติม พบกัน  มิถุนายน นี้ !!!

กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิราภรณ์
อีเมล์: [email protected]
โทร. 099-242-5244 / 096-196-9198
หรือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  02-679-7360-3

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
logo