ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งแผนงานการตลาดเข้าประกวด “MAT AWARD ครั้งที่ 11”
เพื่อชิงสุดยอดแคมเปญแห่งปี 2019

ปีนี้..ใครจะได้เป็นสุดยอดแคมเปญการตลาด MAT Award ครั้งที่ 11
ขอบอกเลยว่าปีนี้ ทั้งเข้ม ทั้งข้น..แน่นอน 🔥🔥🔥

ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด

1.ส่งใบสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด และ ส่งใบสมัคร เพื่อแจ้งความจำนงล่วงหน้ามาที่
อีเมล์: [email protected]  (Download ใบสมัคร คลิก)

2. ส่งเอกสารสรุปรายละเอียดผลงาน
เขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานที่ประสบความสำเร็จด้วยความยาวเพียง 2 หน้ากระดาษ A4 (ขนาดอักษร 14pt)
พร้อมแนบวัสดุสนับสนุนผลงานตามสมควร อาทิ VDO / PPT presentationไม่เกิน 5 นาที (ถ้ามี)

ท่านสามารถส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง (จนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562)

    • ส่งที่ อีเมล์: [email protected]
    • ส่งที่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 1168/21 ชั้น14 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ กทม 10120
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิราภรณ์
อีเมล์: [email protected]
โทร. 085-199-4991 / 096-196-9198
หรือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  02-679-7360-3

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
logo