ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับผลงานแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 7 กันยายน 2564 ที่นี่
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจิราภรณ์
อีเมล์: [email protected]
โทร. 099-242-5244 / 096-196-9198
หรือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  02-679-7360-3

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo