ประกาศผล! แคมเปญการตลาดฯ เข้ารอบสุดท้าย Shortlist
Marketing Award of Thailand 2021

ตามที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดโครงการประกวดแคมเปญการตลาดประจำปี ภายใต้ชื่องาน “Marketing Award of Thailand 2021” เพื่อส่งเสริมและเชิดชูนักการตลาดไทยที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และให้การสนับสนุนการพัฒนานักการตลาดไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล และในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 73 ผลงาน จาก 44 องค์กร ทั่วประเทศ ซึ่งทุกๆผลงานได้รับการตัดสิน และคัดเลือกอย่างถี่ถ้วน และเป็นธรรมจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยแคมเปญ จาก 4 กลุ่มผลงาน ที่ผ่านการเข้ารอบสุดท้าย (Shortlist) ได้แก่

Award Category 1 : Strategic Marketing แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์
 1. CPAC Farm Solution ฟาร์มสุข สร้างได้ – บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
 2. Healthiness On The Go.. Sizzler To Go – SLRT Limited (Sizzler)
 3. It’s Your Series – Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.
 4. KING POWER TEAM POWER – KING POWER
 5. The Last Parcel – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 6. รองเท้านันยาง Have Fun ใหม่ ไม่ต้องผูกเชือก ลดการสัมผัสเชื้อโรค – บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Award Category 2 : Brand Experience & Communication แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์
 1. KBank X BLACKPINK – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 2. The Last Parcel – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 3. Truck Tag – Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.
 4. คูโบต้าฟาร์ม – สูตรสำเร็จ เกษตรแห่งอนาคต ผ่านฟาร์มสร้างประสบการณ์ – บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 5. รวมใจไม่ทิ้งกัน – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 6. รองเท้านันยาง Have Fun สําหรับเด็กประถมโดยเฉพาะ – บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Award Category 3 : Innovations & Martech แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้แก่ธุรกิจ
 1. The 1 The Series แอ๊บรัก…ทักค่ะ The 1 – Central Group
 2. WIN BACK – SB DESIGN SQUARE
 3. เงินติดล้อให้บัตรด้วย – Ngern Tid Lor Public Company Limited

Award Category 4 : Sustainable Marketing แคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน
 1. Paper X แคมเปญ “เก่า แลก ใหม่” เอาใจผู้บริโภคสายรักษ์โลก – บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 2. SD Symposium 2020 – Circular Economy : Actions for Sustainable Future Enterprise Brand Management Office, SCG
 3. Waste to Wealth – บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
 4. แคมเปญ “ไปรษณีย์ reBOX” (ไปรษณีย์ไทย x SCGP) – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ซึ่งจะมี การจัดงานประกาศผล และพิธีมอบรางวัล ขึ้นในวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น.
ภายในงาน Thailand Marketing Day ณ ห้องมณียาบอลรูม ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

คุณจิราภรณ์
อีเมล์: [email protected]
โทร. 099-242-5244 / 096-196-9198
หรือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  02-679-7360-3

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo