ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมส่งแผนงานการตลาดเข้าประกวด “MAT AWARD ครั้งที่ 11”
เพื่อชิงสุดยอดแคมเปญแห่งปี 2019

วัตถุประสงค์ของ MAT AWARD 2019
 1. สนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่โดดเด่น มีผลลัพธ์เชิงบวก วัดผลได้
 2. สนับสนุนยกย่องผลงานฝีมือนักการตลาดไทย
 3. เพื่อให้เป็นแบบอย่าง และกรณีศึกษาให้แก่ผู้ที่ทำงานด้านการตลาด รวมถึงผู้ที่กำลังศึกษาอยู่
คุณสมบัติของผลงานที่ส่ง
 • เป็นรูปแบบของ Marketing Campaign หรือ Brand Building ที่ประสบความสำเร็จ
 • เป็นผลงานที่เริ่มในปี 2019 และสามารถวัดผลลัพธ์ได้ตามวัตถุประสงค์
 • เป็นผลงานที่เกิดจากฝีมือนักการตลาดไทย
 • เป็นผลงานที่ไม่ได้คัดลอก หรือ ลอกเลียนแบบมาจากที่อื่น
กำหนดการรับสมัคร 

เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร  วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด
 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งใบสมัคร แจ้งความจำนงล่วงหน้ามาที่อีเมล์  [email protected]  (Download ใบสมัคร)
 2. เขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานที่ประสบความสำเร็จด้วยความยาวเพียง 2 หน้ากระดาษ A4 (ขนาดอักษร 14 pt) พร้อมแนบวัสดุสนับสนุนผลงานตามสมควร อาทิ VDO / PPT presentation
  ไม่เกิน 5 นาที (ถ้ามี) (Download เอกสารสรุปรายละเอียดผลงาน)  สามารถส่งรายละเอียดผลงานได้ 2 ช่องทาง (จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562)
  [email protected]
  หรือ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 1168/21 ชั้น14 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถ.พระราม4 เขตสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ กทม 10120

ติดต่อประสานงาน: คุณจิราภรณ์ โทร.085-199-4991 / 096-196-9198
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  02-679-7360-3

มีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
© 2019 Marketing Association of Thailand
logo