WP_MAT-award-2019_1200x520pix
MAT AWARD 2019

ขอเชิญร่วมส่งแผนงานการตลาดเข้าประกวด “MAT AWARD ครั้งที่ 11”
เพื่อชิงสุดยอดแคมเปญแห่งปี 2019

ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด
1.กรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด และ ส่งใบสมัคร
แจ้งความจำนงล่วงหน้ามาที่อีเมล์: jiraporn.p@marketingthai.or.th
2.เขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานที่ประสบความสำเร็จด้วยความยาวเพียง 2 หน้ากระดาษ A4
(ขนาดอักษร 14pt) พร้อมแนบวัสดุสนับสนุนผลงานตามสมควร อาทิ VDO / PPT presentation
ไม่เกิน 5 นาที (ถ้ามี)

Line@_MAT award 2019_1040x1040px-01

ติดต่อประสานงาน : คุณจิราภรณ์ โทร.085-199-4991 / 096-196-9198
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  02-679-7360-3