AW-.article-02
กฎ 6 ข้อ รับงานพิเศษอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ

เชื่อว่าคงปฏิเสธโอกาสในการหารายได้เพิ่มเติมได้ยาก ด้วยรายจ่ายและภาระที่เพิ่มขึ้น ลำพังรายได้จากเงินเดือนอย่างเดียวอาจไม่พอใช้อีกแล้ว หลายๆ คนจึงเลือกทำงานพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ รับออกแบบ และอื่นๆอีกมากมายตามที่ถนัด บางคนใช้เวลาหลังเลิกงาน หรือแม้กระทั่งทำงานพิเศษในเวลางานก็มี ซึ่งความเหมาะสมนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดแต่ละบริษัทที่แตกต่างกัน และยังขึ้นอยู่กับกาลเทศะ และจรรยาบรรณในการทำงานอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมเรามาดูกันว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่ควร และไม่ควรทำในการทำงานพิเศษโดยไม่ทำให้คุณถูกไล่ออก

 

กฎข้อที่ 1 : ทำความเข้าใจนโยบายของบริษัท

กฎข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนโยบายบริษัทนี้จะเป็นตัวชี้ว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง ไม่ได้บ้าง โดยบริษัทส่วนใหญ่มักจะมีนโยบายที่ค่อนข้างเป็นทางการ เช่น หากคุณทำงานที่นี่แล้ว คุณต้องห้ามรับงานที่คล้ายคลึงกันกับสายงานที่ทำอยู่ หรือการห้ามรับงานแข่งกับบริษัทของคุณ คุณจำเป็นต้องอ่านรายละเอียดในเงื่อนไขการทำงานอย่างถี่ถ้วน

 

กฎข้อที่ 2 : ห้ามนำข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจไปใช้โดยเด็ดขาด

กฎข้อนี้สำคัญไม่พอข้อแรก ซึ่งสิ่งที่คุณไม่สามารถทำได้เลยโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ซึ่งก็คือการนำข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทมาใช้ โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น หากคุณได้รับข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น ภาพของผลิตภัณฑ์ที่กำลังเปิดตัวก็ไม่ควรนำข้อมูลนี้ไปใช้ในงานส่วนตัวเด็ดขาด เพราะหากคุณเป็นคนทำให้ความลับรั่วไหล อาจทำให้คุณและบริษัทของคุณถูกฟ้องจากลูกค้าได้

 

กฎข้อที่ 3 : ไม่ควรทำงานพิเศษในเวลางาน

เรื่องการใช้เวลานี้ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบริษัท บางบริษัทอนุญาตให้ทำงานพิเศษได้หลังจากที่จัดการงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะเดียวกันบางบริษัทก็ไม่อนุญาตให้ทำงานพิเศษในเวลางานเลยเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานหลักลดลง คุณจำเป็นต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละบริษัท แต่จะเป็นการดี และดูมืออาชีพกว่าหากคุณเก็บงานพิเศษไว้ทำนอกเวลา

 

กฎข้อที่ 4 : ไม่ควรใช้ทรัพยากรของบริษัทในงานพิเศษ

ข้อห้ามข้อนี้ครอบคลุมตั้งแต่การห้ามใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทในการทำงานส่วนตัว เพราะหากคุณใช้อุปกรณ์ของบริษัททำงานพิเศษผลงานชิ้นนั้นจะตกเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัททันที, ห้ามใช้ทรัพยากรอื่นๆ ของบริษัท เช่นรูปถ่ายลิขสิทธิ์ หรือ เครื่องมือออนไลน์ที่ทางบริษัทซื้อมาใช้ในงานส่วนตัว นอกจากจะผิดจรรยาบรรณแล้วยังผิดกฎหมายลิขสิทธิ์อีกด้วย

 

กฎข้อที่ 5 :  ห้ามแย่งลูกค้าจากบริษัทของคุณโดยเด็ดขาด

พนักงานบางคนอาจใช้ข้อได้เปรียบโดยการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ เช่น บริษัทของคุณพลาดการประมูลงานเพราะคุณแอบส่งผลงานที่ดีกว่าไปขาย กฎข้อนี้นอกจากจะเป็นการเสียมารยาททางธุรกิจและมักจะมีระบุห้ามไว้ในสัญญาว่าจ้างงานอีกด้วย หากบริษัทของคุณรู้เข้าอาจทำให้คุณโดนฟ้องได้

 

กฎข้อที่ 6 : คุณควรจะเปิดเผยเรื่องงานพิเศษของคุณกับบริษัท

มันจะดีกว่ามากหากคุณสามารถบอกเล่าเรื่องงานพิเศษของคุณให้กับบริษัทตั้งแต่แรก หากพวกเขายอมรับเรื่องนี้ได้ตั้งแต่แรก การทำงานพิเศษของคุณจะไม่มีปัญหาใดๆ เลย ตราบใดที่คุณไม่ได้ทำผิดข้อตกลงที่ให้ไว้ต่อบริษัท ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ได้กล่าวไปตั้งแต่ต้น สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรับงานพิเศษคือ กฎ, จรรยาบรรณ และความเหมาะสมของแต่ละบริษัทที่ต้องใข้วิจารณญาณของคุณเองในการตัดสินอีกด้วย