ปรับแก้ล่าสุด_190308_0005_w
วันนักการตลาดสัญจร…ภาคใต้ ครั้งที่14

Slide Train the Trainer โดย คุณขนิษฐา ตั้งวรพจน์วิธาน  Download

 

Slide Next Step : Purposeful Consumer โดย คุณขนิษฐา ตั้วงรพจน์วิธาน  Download

Slide Next Step : New Marketing Landscape โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล  Soon…

Slide Next Step : Marketing & Sales in Modern World โดย คุณวรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ Soon…