วันนักการตลาดสัญจร_1200x520px
วันนักการตลาดสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่11

Final-update-2_MARKETER00_14-02-2562-01

 

Slide Next Step Digital โดย คุณไผท ผดุงถิ่น : Download

Slide Next Step Marketing โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย : Download

 

Slide Marketing Disruption โดย รศ.กิตติ สิริพัลลภ : Download

Slide Digital Disruption โดย คุณไผท ผดุงถิ่น : Download